Thực hiện chương trình Liên tịch số 01-CTLT/ĐTN-GDĐT, ngày 09/10/2018 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên về việc “Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học khối THPT năm học 2018 - 2019”; nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của đội ngũ làm công tác Đoàn khối THPT trong toàn tỉnh, đáp ứng kịp thời và đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong năm học.

Đại diện Đoàn trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn khối THPT do  tỉnh Phú Yên tổ chức gồm 3 đoàn viên: em Đặng Nguyễn Hương Giang, Phạm Lê Mỹ Uyên, Nguyễn Thị Việt Trinh.

Hoạt động diễn ra trong 2 ngày từ ngay 01 đến 02 tháng 12 năm 2018, tại trung tâm hoạt động TTN Phú Yên (Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Một số hình ảnh của hoạt động:

Các Đoàn viên học khiêu vũ

Hội trường lớp tập huấn

Tham gia trò chới lớn

Lửa trại