• NGUYỄN THỊ MỸ NỮ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01687026202
  • Email:
   ntmnu.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán trường, Ủy Viên Công Đoàn

 • BÙI THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẵng tin vp
  • Điện thoại:
   01676360706
  • Email:
   bthien.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Văn thư.

 • NGUYỄN THỊ MỸ TIN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung Cấp Y tế
  • Điện thoại:
   01649765266
  • Email:
   ntmtin.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Y tế

 • NGUYỄN THỊ THANH THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẵng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thư viện

 • VÕ THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH- Hóa
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thiết bị

 • NGUYỄN VĂN KHƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   0973704939
 • NGUYỄN VĂN TY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   01662781451