• DƯƠNG VĂN VĨNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH-Toán
  • Điện thoại:
   0962290650
  • Email:
   dvvinh.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch Công Đoàn

 • NGUYỄN THỊ THANH HOA THUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0987625869
  • Email:
   ntththuan.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • TRƯƠNG THỊ HẠO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học tin học
  • Điện thoại:
   01225436005
  • Email:
   truongthihao.thpt@gmail.com
 • TRẦN THỊ DIỆP THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Toán
  • Điện thoại:
   0914065345
  • Email:
   ttdthuy.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • VÕ HUỲNH DIỆP OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01645269621
  • Email:
   vhdoanh.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • ĐÀO BĂNG TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH- Toán
  • Email:
   dbtam.thpt.vng@phuyen.edu.vn