• TRƯƠNG THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học cử nhân Anh
  • Điện thoại:
   01687015679
  • Email:
   tttha.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy Viên Công Đoàn

 • TRỊNH HỮU HÙNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0934845399
  • Email:
   thhung.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • LÊ NHÂN ĐỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973.252629
  • Email:
   lnduc.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • TRƯƠNG THỊ TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989908053
  • Email:
   tttam.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • MẠNH THỊ THÙY DIỄM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01649563606
  • Email:
   manhdiem1@gmail.com