• NGUYỄN QUỐC MỸ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH_Thể dục
  • Điện thoại:
   0167 3774473
  • Email:
   nqmy.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • HUỲNH THỊ TỐT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP_Thể dục
  • Điện thoại:
   0976796490
  • Email:
   httot.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • CHẾ HỬU TÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH_ Mỹ thuật
  • Điện thoại:
   0972694347
  • Email:
   chtai.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • LÊ NGỌC CHÍNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH - GDQP
  • Điện thoại:
   0905651411
  • Email:
   lengocchinh20016@gmail.com