• LÊ THANH QUẢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01685047765
  • Email:
   ltquang.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • TRƯƠNG THỊ THU THÚY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988899141
  • Email:
   tttthuy.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • TRẦN THỊ BÍCH HUỆ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0354269990
  • Email:
   bichhue.vng@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ THÙY DUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01665351392
  • Email:
   Dung164511@gmail.com