• DƯƠNG VĂN VĨNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH-Toán
  • Điện thoại:
   0962290650
  • Email:
   dvvinh.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chủ tịch Công Đoàn

 • NGUYỄN THÁI LÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979875543
  • Email:
   ntlam.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch Công Đoàn

 • HỒ HOÀNG KỲ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐH_ Sinh
  • Điện thoại:
   0163 564 7170
  • Email:
   hhki.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy Viên Công Đoàn

 • TRƯƠNG THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học cử nhân Anh
  • Điện thoại:
   01687015679
  • Email:
   tttha.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Ủy Viên Công Đoàn

 • NGUYỄN THỊ MỸ NỮ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01687026202
  • Email:
   ntmnu.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán trường, Ủy Viên Công Đoàn