• Lê Trung Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914188138
  • Email:
   lttoan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN NGỌC TRÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy Viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984869704
  • Email:
   0984869704
 • LÊ THANH QUẢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư.
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01685047765
  • Email:
   ltquang.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • Đào Mậu Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986233455
  • Email:
   daomauthang.phuyen@gmail.com
 • NGUYỄN THÁI LÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979875543
  • Email:
   ntlam.thpt.vng@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó chủ tịch Công Đoàn

 • TRƯƠNG THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học cử nhân Anh
  • Điện thoại:
   01687015679
  • Email:
   tttha.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ THANH HOA THUẬN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Toán
  • Điện thoại:
   0987625869
  • Email:
   ntththuan.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN THỊ MỸ NỮ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   01687026202
  • Email:
   ntmnu.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • VÕ THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH- Hóa
 • NGUYỄN VĂN TY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   THPT
  • Điện thoại:
   01662781451
 • BÙI THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẵng tin vp
  • Điện thoại:
   01676360706
  • Email:
   bthien.thpt.vng@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN VĂN HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH- Tin
  • Điện thoại:
   01683341741
  • Email:
   nvhien.thpt.vng@phuyen.edu.vn