• Lê Trung Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02576292098
  • Email:
   lttoan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
 • NGUYỄN NGỌC TRÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHT Cơ sở vật chất
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984869704
  • Email:
   nntran.thpt.vng@phuyen.edu.vn