Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp Tiếp nhận và thông báo tuyển sinh các trường ĐH, CĐ năm 2021.

Nội dung thông báo có đính kèm công văn

1. Công văn số 24/ĐHQT ngày 25/3/2021 của Trường Đại học Quang Trung; (24_210406040033_202104071042033689938_202104071527447727011.pdf)

2. Công văn số 27/DBĐHNT-GV ngày 26/3/2021 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang (27_210406040050_202104071042033689938_202104071527448663013.pdf)

3. Công điện ngày 27/3/2021 của Đại sứ Quán Việt Nam tại Ấn Độ; (cd_210406040033_202104071042033689938_202104071527447103010.pdf)