Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng dẫn thực hiện của ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu. Ngày 20/02/2020, Chi bộ trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kì 2020-2025.

Về dự Đại hội, về phía lãnh đạo Thị xã: Đ/c Trần Kinh Danh – Phó Bí thư thường trực Thị Ủy; Đ/c Lâm Duy Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó chủ tịch UBND thị xã; Các đồng chí lãnh đạo Văn Phòng và các Ban Đảng Thị ủy; lãnh đạo Đảng ủy, UBND Xuân Cảnh; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuôc Thị Ủy.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Đảng viên, giáo viên trong Chi bộ đoàn kết vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ II. Qua 5 năm thực hiện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội lần thứ II góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường. Kết quả đó đã được thể hiện trong báo cáo chính trị của Chi bộ trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình bày trước đại hội. Cùng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của CBNV, đấu tranh chống tệ nạn tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đại hội cũng đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với trách nhiệm của mình, mỗi đảng viên trong chi bộ đã nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn, tiếp thu nghị quyết Đại hội với với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới. Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài để bầu vào Cấp ủy  Chi bộ khóa III  nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí với các chức danh như sau:

1/ Đồng chí Lê Trung Toàn – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng.

2/ Đồng chí Lê Thanh Quảng – Phó Bí thư Chi bộ – Tổ trưởng tổ Văn.

3/ Đồng chí Võ Đông Vương - Ủy viên – Phó hiệu trưởng .

4/ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoa Thuận - Ủy viên – Tổ trưởng tổ Toán tin.

5/ Đồng chí Nguyễn Thái Lâm - Ủy viên – Phó chủ tịch Công Đoàn.

Đại hội Chi bộ  kết thúc với những chỉ tiêu được đưa vào nghị quyết, đó là:

(1) Huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 và trên 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10.

(2) Kết quả về học lực: cấp THCS khá-giỏi đạt 58% trở lên, trung bình đạt khoản 38% trở lên và loại yếu-kém chiếm không quá 4%; cấp THPT khá-giỏi đạt 58% trở lên, trung bình đạt khoản 36% trở lên và loại yếu-kém chiếm không quá 6%.

(3) Kết quả về hạnh kiểm: Khá-tốt đạt 94% trở lên, trung bình đạt 5% trở lên, loại yếu chiếm không quá 1%;

(4) Kết quả tốt nghiệp THCS đạt 100%; Tốt nghiệp THPT đạt 93% trở lên.

(5) 100% học sinh tham gia học nghề phổ thông hàng năm.

(6) Tỷ lệ học sinh bỏ học chiếm dưới 0,5% đối với cấp THCS và dưới 1,0% đối với cấp THPT.

 (7) 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế hàng năm.

 (8) Hàng năm, Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(9) Phát triển đảng viên mới 5 đồng chí trở lên.

(10) Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của cấp Ủy, chi bộ quyết tâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số hình ảnh hoạt động

Đ/c Trần Kinh Danh – Phó Bí thư thường trực Thị Ủy phát biểu chỉ đạo

Cấp ủy Chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt